Regulamin imprez speed dating organizowanych przez MiniRandki.pl

 1. Aby wziąć udział w imprezie speed dating organizowanej przez MiniRandki.pl należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie odpowiadającej konkretnemu wydarzeniu.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać swoje imię, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz płeć. Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy i nie są udostępniane innym uczestnikom spotkania, ani podmiotom trzecim.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca jest dokonanie płatności (szybki przelew online lub przelew tradycyjny). Koszt udziału w imprezie widoczny jest na stronie z opisem wydarzenia.
 4. W imprezach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, będące singlami (nie pozostające w związkach partnerskich).
 5. W trakcia trwania imprezy uczestnicy na kartkach otrzymanych od organizatora wyrażają chęć kontynuowania znajomości z wybranymi osobami oraz zaznaczają, który z kontaktów ma zostać udostępniony tym osobom (adres e-mail, numer telefonu lub oba te kontakty). Wybrane dane kontaktowe zostają przekazywane tylko i wyłącznie w przypadku wzajemnego wskazania chęci kontynuowania znajomości przez konkretne osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonej wcześniej imprezy. W takiej sytuacji zapisane osoby niezwłocznie otrzymują informację drogą mailową oraz SMS-ową. Zapisanym osobom organizator może zaproponować alternatywny termin/terminy spotkania. W sytuacji, gdy zaproponowany termin/terminy nie będą odpowiadać uczestnikom, wniesiona wcześniej opłata zostaje w całości zwrócona bezpośrednio na konto bankowe, z którego dokonana była płatność. Zwrot środków następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 7. Zapisanie się na wybraną imprezę speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie e-maili oraz SMS-ów z informacjami o kolejnych spotkaniach w wybranym przez siebie mieście. Zgodę tę można w każdej chwili anulować poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce informacyjnej e-maila lub przesłanie wiadomości na adres info (at) minirandki.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na imprezę osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot dokonanej wcześniej opłaty za udział w imprezie.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Kwestię tę reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jego treścią, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej.
 10. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pełni.
 11. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać drogą mailową – kontakt (at) minirandki.pl.